Historie

Soubor byl založen 1. 10. 2003 a vznikl na základě výtek ze strany vrbecké chasy, která nám vytýkala, že v okolních obcích zpívají mužácké sbory, jenom na Vrbici ne. Vedoucím souboru se stal Václav Hasík st., hospodářem Luděk Petrásek a kronikářem František Polášek. Začali jsme se pravidelně scházet a zkoušet v klubu důchodců na Vrbici. Dali jsme si do vínku, že budeme zpívat písničky z našeho regionu, z pera vrbeckých rodáků, méně známé a také písničky z vlastní tvorby. Hlavním úkolem je propagace a reprezentace našeho regionu a obce Vrbice. První veřejné vystoupení se konalo 27. 12. 2003 na Vrbici při svěcení vín. V roce 2004 se soubor stabilizoval na 12 členů a pravidelné čtvrteční zkoušky se už konaly v kuchyňce kulturního domu na Vrbici. Zpívali jsme na akcích pořádaných obecním úřadem „Eště byly čtyry týdně do hodů“ a „Zarážení hory“. Po vystoupení v Kobylí si nás vybral štáb ČT Brno a natočil s námi televizní šot, který se vysílal na ČT 2 v pořadu Folklorika.

Rok 2005 jsme zahájili v nových mužáckých krojích, které si členové souboru nechali ušít. Kordula a kalhoty stály 3.300,- Kč a každý člen souboru si ušití a látku zaplatil z vlastních prostředků. Zazpívali jsme u příležitosti dne matek, na setkání „Eště byly čtyrky týdně do hodů“, „Zarážení hory“, u živého betlému v kostele v kostele sv. Jiljí, svěcení vín a prezentaci Škoda Auto. Prvním ročníkem jsme zahájili tradici zpívání v hodové búdě. Všechny tyto akce proběhly na Vrbici pod záštitou obecního úřadu. Členové mužáckého sboru zazpívali v úterý v hody „pod májů“ a většina zpívala v chrámovém sboru Rybovu „vánoční mši“. Také jsme reprezentovali naši obec při vystoupení v Bořeticích, v krumpíři, ve Velkých Pavlovicích a Ladné. V polovině roku jsme obdrželi finanční příspěvek od obecního úřadu ve výši 35 000,- Kč. Oficiálně jsme se zaregistrovali jako občanské sdružení Mužáci z Vrbice.

V roce 2006 nám strýc Tureček z Kostic ušil nové holinky (á 4.200,- Kč), ve kterých jsme vystupovali v Čejkovicích, Prušánkách, Tvrdonicích, Brně, ve Velkých Pavlovicích, Staré Břeclavi a Pohořelicích. Pod záštitou obecního úřadu jsme zazpívali u příležitosti dne matek, na setkání „Eště byly čtyrky týdně do hodů“ a „Zarážení hory“. Proběhl druhý ročník zpívání v „hodové búdě“. Obecní úřad nám poskytl finanční příspěvek na činnost ve výši 20 000,- Kč. Finanční příspěvek z roku 2005 a 2006 jsme použili na úhradu za ušití nových holinek. Nové šmukýře (á 1.185,- Kč), jsme částečně zaplatili z vlastních zdrojů.

V roce 2007 jsme pořádali novoroční koncert v kostele sv. Jiljí. Čekají nás veřejná vystoupení v Ratíškovicích, Kobylí, Pohořelicích, ve Velkých Pavlovicích a na Vrbici. Natáčíme naše první CD. Od založení v roce 2003, jsme na Vrbici absolvovali 20 veřejných vystoupení pod záštitou obecního úřadu. Obec Vrbici jsme reprezentovali ve 12 veřejných vystoupeních, tzv. „přes pole“. Všechna vystoupení absolvujeme bez honoráře(za párek a pivo). Dopravu na vystoupení bez nároku na cestovné si zajišťují členové souboru vlastními vozidly.